FAÇANES DE PISSARRA

 Especialistes en façanes de Pissarra. En els últims anys, s'ha incrementat la construcció de façanes ventilades. Aquest és un sistema constructiu que s'ha anat consolidant amb gran acceptació entre arquitectes, aparelladors, mestres d'obra i constructors, sobretot pels seus indiscutibles avantatges d'aïllament tèrmic i acústic, possibilitats estètiques i la seva elevada qualitat sempre que el muntatge s'hagi executat correctament. Aquí és on la nostra experiència d'anys és important. Per la construcció d'aquestes, s'empren un gran varietat de materials, ja sigui pissarra, ceràmic, granit, ... (Nosaltres som els especialistes en Pissarra) i s'ancoren a l'edifici mitjançant uns rails metàl·lics fixats mitjançant tacs, també treballem altres sistemes d'ancoratge. El seu muntatge tot i que no és complex, sí que cal fer-ho seguint les prescripcions tècniques adequades a cada material.

Especialistes en façanes de Pissarra. En els últims anys, s’ha incrementat la construcció de façanes ventilades. Aquest és un sistema constructiu que s’ha anat consolidant amb gran acceptació entre arquitectes, aparelladors, mestres d’obra i constructors, sobretot pels seus indiscutibles avantatges d’aïllament tèrmic i acústic, possibilitats estètiques i la seva elevada qualitat sempre que el muntatge s’hagi executat correctament. Aquí és on la nostra experiència d’anys és important.
Per la construcció d’aquestes, s’empren un gran varietat de materials, ja sigui pissarra, ceràmic, granit, … (Nosaltres som els especialistes en Pissarra) i s’ancoren a l’edifici mitjançant uns raïls metàl·lics fixats mitjançant tacs, també treballem altres sistemes d’ancoratge. El seu muntatge tot i que no és complex, sí que cal fer-ho seguint les prescripcions tècniques adequades a cada material.

Especialistes en façanes de Pissarra. En els últims anys, s'ha incrementat la construcció de façanes ventilades. Aquest és un sistema constructiu que s'ha anat consolidant amb gran acceptació entre arquitectes, aparelladors, mestres d'obra i constructors, sobretot pels seus indiscutibles avantatges d'aïllament tèrmic i acústic, possibilitats estètiques i la seva elevada qualitat sempre que el muntatge s'hagi executat correctament. Aquí és on la nostra experiència d'anys és important. Per la construcció d'aquestes, s'empren un gran varietat de materials, ja sigui pissarra, ceràmic, granit, ... (Nosaltres som els especialistes en Pissarra) i s'ancoren a l'edifici mitjançant uns rails metàl·lics fixats mitjançant tacs, també treballem altres sistemes d'ancoratge. El seu muntatge tot i que no és complex, sí que cal fer-ho seguint les prescripcions tècniques adequades a cada material.