Durant molts anys les pissarres que utilitzem a Llosandor s’han emprat en grans projectes i en edificis emblematics d’Andorra, no nomes per les seves qualitats estètiques sinó perquè les pissarres per a les cobertes o façanes no es veuen afectades pels efectes perjudicials de la llum solar, els raigs ultraviolats o fins i tot de la pluja àcida causada per la contaminació ambiental.

Durant molts anys les pissarres que utilitzem a Llosandor s’han emprat en grans projectes i en edificis emblematics d’Andorra, no nomes per les seves qualitats estètiques sinó perquè les pissarres per a les cobertes o façanes no es veuen afectades pels efectes perjudicials de la llum solar, els raigs ultraviolats o fins i tot de la pluja àcida causada per la ocntaminació ambiental.

Durant molts anys les pissarres que utilitzem a Llosandor s’han emprat en grans projectes i en edificis emblematics d’Andorra, no nomes per les seves qualitats estètiques sinó perquè les pissarres per a les cobertes o façanes no es veuen afectades pels efectes perjudicials de la llum solar, els raigs ultraviolats o fins i tot de la pluja àcida causada per la contaminació ambiental.