COBERTES DE PISSARRA

Durant molts anys les pissarres que utilitzem a Llosandor s’han emprat en grans projectes i en edificis emblematics d’Andorra, no nomes per les seves qualitats estètiques sinó perquè les pissarres per a les cobertes o façanes no es veuen afectades pels efectes perjudicials de la llum solar, els raigs ultraviolats o fins i tot de la pluja àcida causada per la ocntaminació ambiental.

Les PISSARRES que utilitzem a LLOSANDOR s’extreuen de les millors jaciments del Pais o en molts casos son recuperades i netejades amb maquines especials. Ja el Romans feien servir la pissarra, i com no són ideals per a ser emprades en tot tipus de cobertes, terres i façanes de pissarra gracies a les seves ben provades qualitats sota qualsevol condicio climàtica. La seva utilització es recomana tant en edificacions noves com en rehabilitació d’edificis antics, locals comercials, naus industrials, etc. Durant molts anys les pissarres que utilitzem a Llosandor s’han emprat en grans projectes i en edificis emblematics d’Andorra, no nomes per les seves qualitats estètiques sinó perquè les pissarres per a les cobertes o façanes no es veuen afectades pels efectes perjudicials de la llum solar, els raigs ultraviolats o fins i tot de la pluja àcida causada per la contaminació ambiental.