styrodur-1La coberta és l’element de l’edifici que sofreix en major grau les agressions externes, ja que és la part de la pell de l’edifici amb més càrrega tèrmica i que rep més radiació. Els problemes habituals que es poden localitzar a les cobertes d’edificis existents són de dos tipus: la manca d’aïllament tèrmic, i les humitats o goteres al sostre de l’habitatge inferior per trencament de la impermeabilització. Les cobertes es poden classificar en dos grans grups: les cobertes planes i les inclinades, les cobertes a Andorra és evident que són en la gran majoria dels casos, inclinades. A més, també poden ser ventilades o no ventilades. Són preferibles les cobertes ventilades, ja que ajuden a dissipar els guanys tèrmics del sol a la cambra d’aire existent entre l’acabat de la coberta i el forjat resistent.

La coberta és l'element de l'edifici que sofreix en major grau les agressions externes, ja que és la part de la pell de l'edifici amb més càrrega tèrmica i que rep més radiació. Els problemes habituals que es poden localitzar a les cobertes d'edificis existents són de dos tipus: la manca d'aïllament tèrmic, i les humitats o goteres al sostre de l'habitatge inferior per trencament de la impermeabilització. Les cobertes es poden classificar en dos grans grups: les cobertes planes i les inclinades, les cobertes a Andorra és evident que són en la gran majoria dels casos, inclinades. A més, també poden ser ventilades o no ventilades. Són preferibles les cobertes ventilades, ja que ajuden a dissipar els guanys tèrmics del sol a la cambra d'aire existent entre l'acabat de la coberta i el forjat resistent.

La coberta és l’element de l’edifici que sofreix en major grau les agressions externes, ja que és la part de la pell de l’edifici amb més càrrega tèrmica i que rep més radiació. Els problemes habituals que es poden localitzar a les cobertes d’edificis existents són de dos tipus: la manca d’aïllament tèrmic, i les humitats o goteres al sostre de l’habitatge inferior per trencament de la impermeabilització. Les cobertes es poden classificar en dos grans grups: les cobertes planes i les inclinades, les cobertes a Andorra és evident que són en la gran majoria dels casos, inclinades. A més, també poden ser ventilades o no ventilades. Són preferibles les cobertes ventilades, ja que ajuden a dissipar els guanys tèrmics del sol a la cambra d’aire existent entre l’acabat de la coberta i el forjat resistent.